Dauphine (à la) (fr)

Dauphine (à la) (fr) Significato (Glossario di Cucina di FraGolosi)

Dauphine (à la) (fr)
Preparazione di origine francese a base di patate.
Una delle ricette più conosciute è “Pommes (à la) dauphine”.

Vai su